Algemene Voorwaarden Felicidogs

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Uw dier dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van de opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk voor uw dier(en), ook indien deze schade toebrengt aan eigendommen, mens of dier.
 • Felicidogs is niet aansprakelijk voor schade, verwondingen of ziektes van uw dier, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Felicidogs.
 • Felicidogs is niet aansprakelijk voor schade aan uw woonruimte of inventaris.
 • Felicidogs behoudt zich het recht voor om uw dieren te weigeren om redenen van gezondheid, karakter of andere redenen die het voor ons moeilijk maken op verantwoorde wijze het feestje te verzorgen.
 • Indien de opdrachtgever bewust onjuiste informatie verstrekt over het dier, bijvoorbeeld over de gezondheid daarvan, heeft Felicidogs te allen tijde het recht de uitvoering van de dienstverlening te stoppen en kosten en schade die daarvan het gevolg zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Gezondheid en calamiteiten
  • Voor aanvang van de dienstverlening worden alle relevante gegevens over de gezondheid van uw dier aan Felicidogs bekendgemaakt (zie artikel 1.1).
  • Bij wijzigingen in de gezondheid van uw dier(en) meldt u dit zo spoedig mogelijk, zodat wij het feest hierop kunnen aanpassen.
  • Om besmetting van andere dieren te voorkomen behoudt Felicidogs zich het recht voor in geval van een besmettelijke aandoening van uw dier(en) de om extra hygiënemaatregelen te kunnen nemen, zodat het besmettingsgevaar naar andere honden wordt geminimaliseerd.
  • Bij spoedgevallen is Felicidogs altijd gerechtigd om EHBO te (laten) verschaffen op kosten van de opdrachtgever of op diens kosten contact op te nemen met de dierenarts.

 

 1. Reserveringen en Annuleringsvoorwaarden
  • Felicidogs neemt boekingen aan tot 7 dagen voor aanvang. Voor last-minute aanvragen binnen 7 dagen voor aanvang rekent zij een toeslag van € 20,00
  • Uw reservering voor het feestje is definitief na volledige betaling en bevestiging van reservering.
  • Annuleringen zijn kosteloos tot 14 dagen voor aanvang.
  • Annuleringkosten binnen 4 tot 7 dagen voor aanvang: 50%
  • Annuleringskosten binnen 7 dagen voor aanvang: 100%

 

 • Indien de weersomstandigheden het onmogelijk maken om te komen wordt het Feest kosteloos omgezet naar een ander moment, welke met de opdrachtgever wordt overlegd. Er kan ook een waardebon voor worden uitgegeven welke overdraagbaar is. Er vind geen restitutie plaats i.v.m. overmacht.

 

 1. Facturen en betaling
  • Alle prijzen en tarieven op de website vermeld zijn inclusief BTW.
  • Bij reservering is het volledige bedrag verschuldigd, welke kan worden voldaan per factuur of Tikkie.
  • Na betaling volgt de definitieve bevestiging van reservering.

 

 1. Privacy
  • Voor een goede begeleiding van uw dier en voor de overige aspecten van uitvoering van de service is het noodzakelijk dat Felicidogs een dossier aanlegt, waar ook enkele persoonsgegevens van de opdrachtgever in zijn opgenomen. Deze gegevens worden met grote zorgvuldigheid in een beveiligde omgeving bewaard ( wet AVG)
  • Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij noodzakelijk in geval van calamiteiten.